dilluns, 4 de juny de 2012

Les notícies que varen arribar dijous 31 de maig des del Departament

Bon dia a tothom,

el text no és meu, però serveix per explicar el perquè ens hem de mobilitzar ja per l'educació de les nostres filles i fills... i no comptem amb el que es poden treure de la màniga durant l'estiu... 
D'aquí de les diferents accions que s'han de dur a terme, la més propera el 12 de juny a les 17 h. davant del Departament d'Ensenyament

El dijous 31 de Maig per la tarda els sindicats van comunicar el que pretenia fer el departament d’Educació en aquest curs i el vinent.
La nova retallada consisteix en lo següent:

...
Els substituts no cobraran aquest mes de juliol de 2012 encara que hagin treballat nou mesos.

Els substituts a partir del curs que ve només cobraran les lectives que faci el titular, no les reduccions i una part de les complementàries.

El curs que ve els substituts com a màxim només podran cobrar el 85% del sou. Tampoc cobraran les tutories.

Aniré per parts i espero no estendrem massa.
Es normal que a una persona que ha treballat durant 9 mesos (dels 10 del curs escolar) i ha fet la mateixa feina que una persona amb plaça fixa o amb vacant, no tingui dret a cobrar les seves vacances? I que se l’informi d’aquest fet aquest dijous passat, i quant es truca al departament ningú sap res ni vol confirmar ni desmentir res.

Però jo crec que es pitjor la segona part:
Els substituts l'any que ve només podran dedicar-se a fer classe ja que només se’ls pagarà per aquesta funció (hores lectives)
Les retallades de les seves funcions en assumptes bàsics per al bon funcionament d’una escola entre d’altres son:
No podran assistir als claustres, no tindran hores per poder preparar classes, no assistiran a les reunions de cicles, no faran entrevistes amb els pares, etc ... només podran dedicar-se a fer classes en hores lectives.
El que implica, un deteriorament ràpid i notable de la qualitat de l’educació pública, si en una escola, on de mitjana la meitat del professorat són interins, hi ha un tant per cent de professors als quals se’ls impedeix desenvolupar-se plenament en les seves funcions , això implica una càrrega afegida de treball per als professors que tenen plaça fixa. Aquests hauran de preparar les seves classes i les dels substituts que hi hagi en l’escola, vigilar el pati en el seu torn i en el del substitut, fer les entrevistes amb els pares del seu curs i les del curs del substitut, no coneixerà els nens amb profunditat, ja que no és la seva classe ... de què els hi parlarà als pares?, com es pot dur a terme una bona relació escola-família amb aquestes circumstàncies?...
En les reunions de claustre i de cicle es on es posen en comú els problemes de cada classe i es planifiquen accions per millorar el bon funcionament de les classes i de l’escola en general, es tracen una sèrie de mesures, com una mena de full de ruta amb què dur a terme els objectius marcats per l’escola, tota aquesta informació els substituts no la coneixeran, no sabran com funciona l’escola a nivell organitzatiu ni que tasques es portaran a càrrec al llarg del curs, coses vitals com plans d’evacuació també es parlen en aquestes reunions , entre moltes altres coses bàsiques perquè els nens aprenguin i puguin forjar-se un futur.
Vostès creuen que una persona a qui li han augmentat la ràtio d’infants per classe, li han reduït el personal, les jubilacions no les cobriran, les baixes no les cobriran fins que hagin passat 15 dies (en el millor dels casos), etc... Una persona que suporta tot el que he comentat amb anterioritat i que el curs vinent la faran treballar encara més, aquesta persona està en les millors condicions per poder ensenyar als SEUS FILLS?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada