dimecres, 26 de febrer de 2014

Reunió AMPA Riera Alta, FAMPAs Gramenet i cap de serveis educatius

El passat 18 de febrer ens vam reunir l'AMPA Riera Alta, la presidenta de la FAMPAs Gramenet i l'Angel Oreja, cap dels serveis educatius de Santa Coloma.

Davant d'uns dubtes de famílies de l'escola Riera Alta, alguns dels quals coincidien amb dubtes de la FAMPAs Gramenet, es va demanar una reunió amb l'Angel Oreja, cap del servei d'educació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Grament.

En primer lloc, sobre l'estat del pati de l'escola d'infantil Riera Alta, informem que fa dues setmanes es va demanar a l'auxiliar tècnic si l'ajuntament era sabedor de l'estat del sorral del pati d'infantil de dita escola i del pati en general. Ens fa confirmar que s'havia passat el parte corresponent feia temps, i que per part del centre la feina estava feta i era correcta. Van quedar que esperariem uns dies a veure si havia resposta, i si no les famílies preguntariem a l'ajuntament a veure si aconseguiem solucionar-ho.
Donat van passar dues setmanes i el pati seguia en condicions que no consideràvem adients, vam demanar la reunió a l'Angel Oreja.
El pati de l'escola d'infantil, a part dels forats, té tubs al voltant dels arbrets que estan fora, hi ha parts precintades per tot el pati per aquestes raons i bassals, per evitar que les nenes i nens s'hi entrebanquin, i el sorral té forats i el nivell de sorra tan baix que es veien no només les pedres grans que hi ha a sota, sinó la tela i canonades, fent inservible aquest sorral.
El cap de servei ens informa que els patis d'infantil es dissenyen seguin tres tipus de zones: sorral (amb sorra fina tipus platja per tal el nens treballin a la vegada que juguen la psicomotricitat fina), sauló (sorra més compacta per poder córrer i jugar però que davant una caiguda no és perillós l'impacte) i zona dura. En el cas que es tregués la fusta que envolta el sorral i s'incorporés a la resta de pati (zona de sauló) es perdria aquesta part de sorra de platja i la seva funció. I si es deixa la fusta, el que s'ha de fer és mantenir el nivell de sorra adient per tal sigui un sorral operatiu, no una zona vallada i plena de clots.
El que demanem des de l'AMPA és que el sorral sigui operatiu i estigui en condicions, així com la resta del pati.
El cap de servei ens informa que ho comunicarà a Manteniment per tal facin un estudi i busquin la solució.

En segon lloc, sobre l'utilització de la tercera planta de l'escola, fins ara l'estavem fent servir per fer disfresses de carnestoltes però fa uns dies ens va arribar l'autorització a fer servir altres espais del centre però aquest explícitament no. Com que teniem el vist-i-plau de la direcció dl centre, vam volem saber la raó per la qual per part dels Serveis Educatius no autoritzen que es faci servir aquesta planta.
Aquestes raons ens informa el cap de serveis són conceptes de racionalitat i ús dels espais, i la diferent visió d'aquests de l'Ajuntament i el plantejament dels espais del centre.
Acordem que, donat queda poc temps pel Carnestoltes, farem servir el mínim la tercera planta, i per properes ocasions mirarem de trobar una solució consensuada.

En relació amb l'ús dels espais dels centres, com a FAMPAs Gramenet comentem que també algunes AMPAs han rebut indicacions per tal es faci un ús de les instal.lacions dels centres respectant els horaris, sobretot a la nit.
El cap de serveis educatius ens informa que de vegades es fa un mal ús de les instal.lacions dels centres, sobretot fora dels horaris permesos. Ara s'implement apliquen la normativa de manera estricta sobretot pels sorolls d'activitats realitzades a la nit, pel no control de qui accedeix o no als centres amb aquestes activitats, i altres problemes.

En tercer lloc, ens comenta que la sortida de les Rues de les escoles han d'estar cobertes amb un Pla d'Emergència específic i que s'ha demanat a les direccions de les escoles que enviin aquest Pla a l'Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada